Projekt CZ 0282 „Příběhy železné opony – cesty ke svobodě“ je realizován Občanským sdružením PAMĚŤ v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, Fond malých projektů“. Je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Cílem projektu je zkvalitnit zkoumání a poznávání historie železné opony. Celkem patnáct příběhů z různých míst, různých časů a s různými metodami překonání železné opony přitažlivým způsobem přiblíží návštěvníkům rakousko-českého příhraničí nedávnou minulost rozdělené Evropy.

Vytvořený mobilní průvodce na základě GPS souřadnic nebo načtením QR kódu v češtině, němčině a angličtině rozšíří možnosti návštěvníků získávat informace rychle, snadno a s malou finanční náročností (načtením do mobilu webové stránky, doma nebo v infocentrech).

Použité fotografie pocházejí z Archivu bezpečnostních složek, archivů pamětníků a Občanského sdružení PAMĚŤ.

www.sdruzenipamet.cz


Video

Příběhy železné opony – cesty ke svobodě

TV reportáž

Závěrečná a tisková konference